Laatste melding

Facebook brw Oss

30-mrt Einde specialistische hulpverlening door post Oss

Oss, 30 maart 2016 : Op 30 maart 2016 is er na bijna 50 jaar een einde gekomen voor post Oss aan de specialistische technische hulpverlening.

 

Op 30 maart 2016 reed voor de laatste keer, het hulpverleningsvoertuig 21-3171 de stalling uit. In het project 'Vernieuwde repressie' heeft Brandweer Brabant Noord plannen gemaakt en vorm hieraan gegeven. In het vervolgtraject 'Repressieve visie' zijn zij aan de slag gegaan met de implementatie van deze plannen. Voor de complexere hulpverlening is er gekozen om met 6 specialistische hulpverleningsteams (HV-teams) te gaan werken. Omdat de hulpverleningsrisico’s in de basis overal voor kunnen komen, zijn gebied gebonden risico’s niet leidend voor de plaatsing van HV-teams. Voor de HV-teams is daarom gekozen voor een optimale spreiding op basis van opkomsttijden.

Hierdoor heeft er een herstructurering plaatsgevonden en gaat het specialistische hulpverleningsvoertuig uit Oss weg. Het hulpverleningsvoertuig uit Oss wordt hierbij overbodig.

 

Indien er in Oss een specialistisch hulpverleningsvoertuig nodig is, komt dit voortaan vanuit post Geffen. Nadat de leden van post Geffen opgeleidt en getraind waren, konden zij uitrukken met de HV welke in Geffen is gestationeerd.

 

Hiermee kwam voor post een einde aan bijna 50 jaar specialistische hulpverlening.

De historie van de hulpverlening begint op 16 maart 1966, als de commandant van de gemeente Oss een verzoek bij de gemeente Oss neerlegt voor de aanschaf van een hulpverleningsvoertuig.

De brief is hieronder te lezen.

 

Verzoek tot aanschaf HV 16mrt1966 1

 

    Verzoek tot aanschaf HV 16mrt1966 2  

 

 

Op 20 september 1966 wordt het chassis door de firma Rüttchen & zoon uit Breda en Veghel geleverd. Het gekochte model van Mercedes Benz is een L 408/28. In 1967 wordt het voertuig in gebruik genomen.

 

OS 7 3

Het eerste hulpverleningsvoertuig in Oss.

 

In een brief aan de gemeente politie legt de commandant van de brandweer, J.Broeksteeg, met welke materialen het voertuig is uitgerust en wanneer deze ingezet kan worden.

 

Brief reactie brw op HV 18dec1970

 

Op 13 mei 1976 dient de commandant een verzoek in bij de gemeente Oss voor de kredietstelling van een nieuw hulpverleningsvoertuig en het ombouwen van het bestaande voertuig naar een commandowagen.

De reden hiervoor is dat het bestaande hulpverleningsvoertuig ten gevolge van het steeds groter wordende assortiment aan hulpmiddelen te klein is geworden. Hierdoor is de bereikbaarheid van de materialen te langzamerhand te moeilijk en tijdrovend. 

Door het ombouwen van het huidige hulpverleningsvoertuig naar commando wagen, kan de commandowagen gebruikt worden voor het verplaatsen van de boot. Dit wordt dan al door hetzelfde voertuig gedaan, maar bij de inzet van de boot is het hulpverleningsvoertuig niet meer beschikbaar. Als commandowagen heeft dit minder impact op de beschikbaarheid van de HV.

 

Op 2 september 1976 stelt de gemeente Oss een krediet te beschikking voor de aanschaf van een nieuw hulpverleningsvoertuig. Als de gedeputeerde van de Provincië Noord-Brabant goedkeuring hebben verleent, kan er overgaan worden tot de aanschaf van een nieuw hulpverleningsvoertuig.

 

Op 29 april 1977 mag Burgemeester Janssen het nieuwe hulpverleningsvoertuig het kazerneterrein oprijden. Hier is een ongeval geënsceneerd, zodat de nieuwe HV in alle facetten getoond kan worden.

 

19770429 BO3

 

Het oude voertuig wordt dan omgebouwd tot commandowagen.

 

OS 6 3

 

In 1992 komt er door de samenvoeging van gemeente Oss en Berghem ruimte om binnen het wagenpark van Oss enkele voertuigen wat betreft functionaliteit te wijzigen. De Mercedes Benz LPF 1113 uit 1981 welke dienst gedaan heeft als personeel/materieelwagen met voertuignummer 701, wordt in de nieuwe organistatie overbodig. Dit geeft de mogelijkheid om het voertuig om te bouwen tot hulpverleningsvoertuig. Hierdoor kan ook uitbreiding van materialen plaatsvinden, omdat het voertuig wat dan dienst doet als hulpverleningsvoertuig uit zijn voegen begint te barsten.

 

De personeels/materieel wordt eind 1992 aangeboden aan de firma BUN, voor de ombouw tot hulpverleningsvoertuig. Binnen post Oss is een werkgroep geformeerd, welke de ombouw tot hulpverleningsvoertuig vorm geven. Als het voertuig terugkomt van de opbouwer, zijn er diverse tekortkomingen aan het voertuig geconstateerd. Het verhelpen van de tekortkomingen kan bijna niet uitgevoerd worden, omdat de opbouwer failliet gaat. Met de curator kan geregeld worden dat de tekortkomingen gerepareerd worden. Als het voertuig terug is kan de bepakking op het voertuig worden geplaatst.

Het oude hulpverleningsvoertuig wordt in eigen beheer omgebouwd tot duikwagen voor de groep duikers.

 

Op 24 september 1993 worden 2 nieuwe (tankautospuit en haakarmchassis), 1 tweede hands- (hoogwerker) en 2 omgebouwde (hulpverleningsvoertuig en duikwagen) voertuigen officiëel in gebruik genomen.

 

Oss 771 1

 

 

Dit voertuig was al op de toekomst ingericht, omdat zowat alle materialen die nodig waren bij een technische hulpverlening in dit voertuig aanwezig waren.

 

In 2004 wordt het 23 jaar oude omgebouwde hulpverleningsvoertuig vervangen door een nieuw exemplaar. De basis wordt gevormd door een Mercedes Benz ATEGO 1225 F en de opbouw is door de firma Touw gerealiseerd.

Dit voertuig had, zoals ook alle voorgaande editie's, ruimte voor 4 manschappen. Zij waren verantwoordelijk voor het juiste gebruik en inzet van het materieel van dit voertuig. Het type hulpverleningsvoertuig was een HV2, wat aangeeft dat alle materialen voor de hulpverlening aanwezig waren, maar er geen kraan en lier op zaten en dat het geen 4 bij 4 aangedreven voertuig was. In die tijd was de standaard bemensing 2 personen, maar Oss week daarvan af. Hiermee heeft Oss altijd afgeweken met de landelijke standaard voor HV's, maar volgens de "Vernieuwde Repressie" gaan de nieuw te vormen HV-team's als zelfstandige te werk en staat onder leiding van een eigen inzetleider. Dus eigenlijk volgens het concept zoals ik Oss altijd is gehanteerd.

 

oss3171 

 

Op 30 maart 2016 is het 4de en laatste hulpverleningsvoertuig de stalling uitgereden, op weg naar een onbekende toekomst. Dit voertuig gaat naar de opslagloods van Brandweer Brabant Noord, omdat er nog geen nieuwe bestemming voor dit voertuig is gevonden. De materialen uit het voertuig worden deels herverdeeld of opgeslagen in dezelfde loods.

 

Post Oss blijft de basis hulpverlening verrichten vanuit de 2 tankautospuiten, welke ingericht zijn op voor dit doel. De specialistische taak komt met het vertrek van dit voertuig te vervallen.