Laatste melding

Facebook brw Oss

11-nov Koninklijke onderscheiding Henk Aarssen

20161111 30 

 

Oss, 11 november 2016 : Na een dienstverband van 20 jaar heeft Henk Aarssen besloten om te stoppen bij de brandweer. Dit jaar behaald Henk de "oude FLO leeftijd" van 55 jaar en tevens was hij dit jaar 20 jaar in dienst van brandweer Oss.

Als een goed voorzitter van de jeugdbrandweer, zorgt hij dat er plaats wordt gemaakt voor de jeugdleden die willen doorstromen naar de "echte" brandweer.

Na afgelopen dinsdag zijn laatste oefening gehad te hebben, was het vandaag het echte afscheid.

 

Henk werd samen met zijn familie thuis opgehaald in de oude klassieke brandweerwagen van brandweer Oss: De Bikker.

 

20161111 1

 

Bij aankomst op de kazerne, werd Henk en zijn familie verwelkomt door collega's en vrienden.

 

20161111 12

 

Daarna ging het gezelschap naar de kantine, waar het officiële gedeelte van de receptie begon.

 

Als eerste sprak de postcommandant van Oss, Hans Rigter, een woord van welkom aan Henk en zijn familie. 

Op deze dag die bekend staat als minder serieus, is deze avond wel serieus.

Het afscheid wat hedenavond genomen wordt is maar gedeeltelijk, omdat Henk actief blijft bij de jeugdbrandweer. Wel wordt er afscheid genomen van Henk bij de repressieve dienst. Op 3 maart 2015 gaf Henk aan voor eind 2016 te willen stoppen bij de brandweer om plaats te maken voor jongeren. Op 1 augustus 1996 kwam Henk in dienst bij brandweer Oss. Daarvoor was Henk al vanaf 1986 actief bij de bedrijfsbrandweer van de CHV.

Er werden diverse diploma's gehaald, waaronder het diploma Onderbrandmeester.

 

Henk staat bekend als een serieus persoon en een "pietje precies". Hiervan zijn verschillende voorbeelden te noemen.

Zo is Henk al enige tijd penningmeester van de Oss Brandweer Vereniging. Een secuur werk, wat naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd. Binnen de vereniging doet Henk niet alleen de financiën, maar ook de hapjes bij officiële gelegenheden doet hij graag. Zo heeft hij vanmiddag nog in de keuken de hapjes van hedenavond voorbereid.

 

Een hele grote passie bij de brandweer is de jeugdbrandweer. Zo besteedde en besteed Henk menig uurtje aan het begeleiden van de jeugdbrandweer, het bijwonen van landelijke bijeenkomsten, de wedstrijden en de toetsdagen.

Recentelijk heeft Henk nog de wedstrijddag in Oss in een draaiboek gezet, met daarin zijn gebruikelijke nauwkeurigheid.

Henk bijft gelukkig nog enige tijd de kartrekker van de jeugdbrandweer.

 

Na deze woorden werden Henk en Anita naar voren gevraagd, om zo de versierselen in ontvangst te nemen die horen bij het afscheid en het 20-jarig jubileum. 

 

20161111 23

 

Hierna was het woord aan de Burgemeester van Oss : Wobine Buijs-Glaudemans. 

Zij begon haar toespraak met de loopbaan van Henk bij de brandweer. Deze begon niet 20 jaar geleden bij brandweer Oss, maar al veel eerder. Henk was al langer in dienst van de CHV en wilde ook graag bij de Osse brandweer, maar dat was toen nog niet mogelijk. Reden was dat er al te veel mensen van de CHV lid waren van brandweer Oss. Nog meer mensen zo in kunnen houden dat er niemand meer op het bedrijf aanwezig was. Zo kon Henk pas in 1996 lid worden van brandweer Oss na enige roosterwisselingen en verschuivingen.

 

De burgemeester gaf aan dat Henk ook bekend staat als een gemotiveerde man en iemand die zijn vak heel goed kent. Henk staat ook niet bekend als iemand die op de voorgrond staat, maar liever op de achtergrond zijn werk doet. Henk was iemand die ervoor zorgde dat de zaken goed lopen en stuurde dit eventueel bij door juist op te treden.

Zo ook memoreerde de Burgemeester dat Henk op organisatorisch gebied zijn mannetje stond.

 

Van diverse mensen had de Burgemeester vernomen dat Henk vaak ongemerkt weg kon gaan bij alarm. Zo vertelde zijn vrouw Antita dat ze vaak nog niet eens in de gaten had dat Henk alarm kreeg en wegging. Ook Henk zijn familie had soms pas enige tijd nadat Henk was weggegaan, in de gaten dat Henk alarm had en vertrokken was.

Ook sprak de burgemeester de waardering uit voor het werk van Henk bij de jeugdbrandweer en het feit dat hij dit voortzet.

Niet alleen de burgemeester heeft hier waardering voor, maar ook de koning. Daarom heeft het zijne Majesteit de Koning behaagd, om Henk bij Koninklijk besluit te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hierop werden de versierselen opgespeld.

 

20161111 28

 

Na deze woorden sprak Henk nog kort een woord van dank aan iedereen.

 

Hierna konden alle aanwezigen Henk feliciteren.

 

20161111 37

 

 

 

 

 

Met dank voor de foto's van Hennie Bunthof en Charles Mallo