Facebook brw Oss

Rekenliniaal

Binnen de brandweer wordt er veel gewerkt met slangen. In de volksmond zijn dit 2 en 3 duims slangen, maar de juiste benamingen zijn 52 mm aanvalsslangen en 75 mm transportslangen. Verder wordt er nog gewerkt met 150 mm transportslangen voor het Groot Water Transport en de 3/4" hogedruk slangen. De slangen voor DLS zijn hier niet in meegenomen.

 

Omdat we de slangen gebruiken voor het transport van water van de waterwinplaats tot aan de brand, is het van belang om hier inzicht in te hebben. Het verlies van druk speelt een belangrijke rol in dit transport. Net als de doorlaat van de straalpijp. 2 essentiële zaken binnen de brandweer.

 

In het verleden werden hiervoor vuistregels gebruikt: "Per 100 meter slang gaat er 1 bar druk verloren". Dit was globaal een juiste vuistregel voor de oudere rubberen slangen. Kenmerk voor deze slangen was de zwarte binnenkant van de slang. De rubberen inlaag zorgde ervoor dat slang "dicht" was.

Later kwamen de nieuwere slangen met hightech samenstellingen en deze werden als plastic slangen aangeduidt. De weerstand is ongeveer de helft van de rubberen slang.

 

De weerstand in slangen wordt bepaald door de diameter van de slang, het materiaal waarvan de slang gemaakt is en de hoeveelheid vloeistof welke door de slang gaat.

Dit maakt dat de vuistregel niet altijd juist is. Het vroegere NIBRA is begonnen met het uitbrengen van een tabellenboekje, waarin ook een grafiek is opgenomen voor drukverlies.

 

Om met de moderne tijd mee te gaan is de weerstandstabel overgenomen in een liniaal, welke op deze pagina te openen is.

 

De liniaal: 

 

De liniaal is opgebouwd uit 2 helften:

Rekenliniaal1

De voorzijde

 

Rekenliniaal2

De achterzijde

 

Met de volgende icon's kunt u navigeren over de liniaal:

vergroten Vergroten van de liniaal

verkleinen Verkleinen van de liniaal

omdraaien De liniaal omdraaien. Zo kunt u van de voorkant naar de achterkant gaan en omgekeerd.

email Email de huidige stand. Zo kunt u de waarde die u afleest met een ander delen.

herstel Herstellen instellingen. Hiermee gaat u terug naar de beginwaardes.

help Help pagina.

 

Als u op de liniaal gaat staan kunt u met de muis de schuif naar links en rechts schuiven. Aan iedere zijde zitten 2 schuiven.

 

Op de helppagina staat een PDF met een uitleg van de schuif. Deze is ook hier in te zien.

 

Om de schuif te openen kunt u hier klikken of op 1 van de 2 bovenstaande plaatjes.

 

Als u sneller wilt werken, kunt u ook de zip-file downloaden en de files op u eigen PC uitpakken.