Facebook brw Oss

31-aug Open dag Oss

Op 31 augustus 2013 gingen de deuren van de brandweerkazerne is Oss open voor het publiek. Zij konden op deze dag een kijkje nemen in de "keuken" van de brandweer.  Er was veel werk verricht om in een gevarieerd programma alle facetten van de brandweer te tonen.

Bij aankomst werd het publiek verwelkomt door een enorme crashtender van de vliegbasis Volkel.

Crashtender
Foto Charles Mallo

Bij binnenkomst kon men kennis maken met de Lotusgroep Oss. Deze groep wordt bij oefeningen gevraagd om voor slachtoffers te zorgen, die volgens hun traditie waarheidsgetrouw worden gesminkt. Om dit te demonstreren werden ook vele bezoekers voorzien van "vreselijke wonden".
Ook was er te zien op "live" beelden te zien wat de brandweer ziet als zij uitrukken. 

In de stalling was historisch materiaal van de Stichting Historisch Brandweermateriaal opgesteld. Dit materiaal is vroeger gebruikt bij diverse korpsen uit Nederland en wordt door deze stichting in goede (werkende)staat gehouden. Hiervan konden de jeugdige bezoekers getuigen zijn, door ook zelf met dit materiaal te mogen spuiten. Hierbij mochten de ouders dan zorgen voor het aandrijven van de pomp. Ook is het materialen welke nog in Oss aanwezig is, waaronder het Bikkers voertuig, ten toon gesteld. Dit begeleidt door onze oud collega's, welke nog met dat materiaal gewerkt hebben.

Historisch materiaal
Foto Charles Mallo

In de stalling stonden ook de boten en materialen van de Reddingsbrigade. Dit geheel werd begeleidt door de leden van de reddingsbrigade die vol passie over hun bijdrage aan de hulpverlening vertelde.

Overzicht stalling
Foto Charles Mallo

Verder was er een stand met de warmtebeeldcamera, waar uitgelegd werd hoe en waarom de brandweer gebruik maakt van dit stukje techniek.

Voor de stalling konden de diverse voertuigen en containers bekeken worden. Ook werd het hulpverleningsmaterieel getoond en de stoere bezoekers mochten ook zelf hiermee werken. Daarbij was ook gelegenheid om dit in een brandweerpak te doen, zodat het ook echt leek.

Jonge deelnemer aan het HV-materiaal
Foto Charles Mallo

Op het voorterrein werd het puliek ingelicht door de preventisten hoe je je huis kunt beschermen en beveiligen tegen brand. Hierbij werden diverse materialen getoond die hierbij kunnen helpen. Ook was er een woonunit geheel gevuld met rook, zodat mensen zelf konden ervaren wat het is om in een ruimte te zijn met veel rook. Natuurlijk werd hier gebruik gemaakt van oefenrook en was er begeleiding.

Op het achterterrein kon als eerste een bezoek gebracht worden aan het honk van de jeugdbrandweer. Hierbij vertelde jeugdleden wat zij doen bij de brandweer.

Een groot stuk terrein was afgezet om de gevolgen van brand te laten zien. Als meest spectaculaire onderdeel werd er een frietpan "geblust" met een bekertje water.

Blussing met water
Foto Charles Mallo

Ook werd er gedemonsteerd hoe je kleine blusmiddelen gebruikt en natuurlijk werden hierbij enkele mensen uit het publiek gevraagd om hun kunsten te tonen. In het andere gedeelte van de afzetting kon men met eigen ogen zien hoe een brand zich ontwikkeld in een ruimte en wat hiervoor nodig is.

Brandverloop
Foto Charles Mallo

Het team Ongevallen Gevaarlijke Stoffen had al het materieel uitgestald, zodat men kon zien wat er voor nodig is om een ongeval met gevaarlijke stoffen te bestrijden. Ook werd hier een demonstratie van gegeven, door de hele procedure te tonen welke nodig is om een tank te dichten met gevaarlijke stof.

Deze tank werd ook gebruikt om een gasbrand te blussen. Dit werd gedaan door de leden van de jeugdbrandweer. Zodat zij ook konden laten zien wart zij al geleerd hebben.

Jeugdbrandweer in actie
Foto Charles Mallo

Er waren diverse voertuigen opgesteld, waaronder een ambulance, waterwagen en diverse brandweer voertuigen. Deze voertuigen werden toegelicht door het aanwezige personeel, welke vol overgave vertelde waarvoor het voertuig diende en wat er allemaal in zit.

Natuurlijk was er ook aan vertier gedacht en konden de kleintjes zich vermaken op een springkussen.

In de loods op het achterterrein konden de medewerkers van Opleiden en oefenen laten zien welke materialen er tegenwoordig allemaal zijn om de oefeningen zo realistisch als mogelijk is te laten verlopen.

Als laatste werd er op de Wethouder van Eschstraat een ongeval bestreden. Samen met de ambulancedienst werd er opgetreden bij een ongeval waar een voertuig in brand stond en er een wagen was met daarin een slachtoffer welke bevrijd moest worden.

Hulpverlening op de Weth.v.Eschstraat
Foto Charles Mallo

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde Open dag, waarbij ruim 3000 bezoekers de moeite hebben genomen om naar de Wethouder van Eschstraat te komen. Wij hebben dit graag voor de bewoners van Oss gedaan en danken alle mensen dit dit mogelijk hebben gemaakt.