Laatste melding

Facebook brw Oss

20-jul Brand in bedrijfspand Parallelweg

Oss, 20 juli 2018: Op vrijdagmiddag komt er een melding van brand in een bedrijf aan de Parallelweg te Oss. Het bedrijf zit in een bedrijfsverzamelgebouw en de eigenaar geeft aan dat er lithium batterijen in brand staan.

 

Hiervoor worden 2 tankautospuiten, de officier van dienst en een waterwagen gealarmeerd. Bij het uitrukken geeft de alarmcentrale aan dat iedereen het pand heeft verlaten.

 

20180720 3

 

Bij aankomst vertelt de eigenaar dat er net gewerkt was aan de batterijen, maar op het moment van het onstaan van de brand niemand in de ruimte aanwezig was.

De batterijen plofte uit elkaar en er was al een redelijke brand gaande.

 

20180720 4

 

Het branden van Lithium batterijen is een opkomend fenomeen, door oververhitting van batterijen. Het blussen van dit soort batterijen is ook niet zonder gevaar, want afhankelijk van de grootte van het vuur en de hoeveelheid batterijen, moet een goed blusmiddel gekozen worden.

Er wordt hier besloten om de brand te blussen met een schuimblusser en na te koelen met een CO2-blusser. Na het blussen met schuim, blijven de batterijen heel heet. Daarom is de CO-2 gebruikt omdat deze koud is.

 

Omdat er enkele gevaarlijke gassen vrij kunnen komen bij een brand met Lithium batterijen is ook de Adviseur gevaarlijke stoffen gealarmeerd. Tevens is de omgeving van de brand afgezet, om te voorkomen dat omstanders in aanraking zouden kunnen komen met eventuele giftige gassen.

 

20180720 11

 

Als de brand geblust is, worden de batterijen in stalen emmers gedaan en naar buiten gebracht. 

In overleg met de adviseur gevaarlijke stoffen worden de emmers gevuld met water, zodat de laatste energie ook uit de batterijen gehaald kan worden.

Na alles goed bekeken te hebben kon ook geconcludeerd worden dat, behoudens de rookgassen van de brand, er geen gevaarlijke gassen vrijgekomen waren.

 

20180720 8

 

Als het pand geventileerd en gecontroleerd is, wordt het pand overgedragen aan de eigenaar.

 

Video en foto's : Charles Mallo