Laatste melding

Facebook brw Oss

30-jun Koninklijke onderscheiding Janny Salfischberger

20170630 8 HB

 

Oss, 30 juni 2017 : Na een dienstverband van bijna 22 jaar heeft Janny Salfischberger besloten om te stoppen bij de brandweer. Er zijn verschillende redenen waarom Janny nu stopt.

Ze vindt het wat moeilijker nu er enkele mensen weg zijn waar ze goed mee op kon schieten, maar ook een hardnekkige rugblessure. Samen heeft dit ertoe geleidt dat Janny besloten heeft te stoppen met deze hobby.

Na afgelopen dinsdag haar laatste oefening te hebben gehad, was het vandaag het echte afscheid.

Janny werd samen met haar gezin thuis opgehaald in de hoogwerker van brandweer Oss. Dochter Floortje wilde graag in dit voertuig zitten.

 

20170630 3 CM

Foto : Charles Mallo 

Bij aankomst op de kazerne, werd Janny, Frank en Floortje verwelkomt door collega's en vrienden.

 

Daarna ging het gezelschap naar de kantine, waar het officiële gedeelte van de receptie begon.

 

20170630 2 CM

Foto : Charles Mallo

 

Post-commandant Hans Rigter nam tijdens dit afscheid als eerste het woord.

Tijdens dit afscheid wilde Hans stilstaan bij het feit, dat na bijna 22 jaar, Janny de vrijwillige brandweer gaat verlaten. In deze 22 jaar is er veel gebeurd en veranderd.

 

Janny begon haar loopbaan, zoals iedereen, met een sollicitatie. Dit deed ze omdat Frank, haar partner, aangaf dat ze een hobby moest gaan zoeken. Toevallig was er ook een wervingsavond van de vrijwillige brandweer, dus je besloot daarheen te gaan. Na afloop heeft ze een sollicitatieformulier ingevuld en toen begon het balletje te rollen.

Niet iedereen was hier blij mee. Enkele partners van brandweerlieden waren hierop tegen, omdat er in het verleden een negatieve ervaring was geweest met een vrouwelijk brandweerlid.

De andere weerstand was het gegeven dat je recht tegenover de kazerne woonde. Aan de ene zijde heel prettig, maar dat ging wel inhouden dat Janny bij een uitruk als eerste op de kazerne was. Hierdoor was er weer een plaatsje minder in het voertuig.

 

20170630 5 CM

Foto : Charles Mallo

 

Op 15 augustus 1995 startte Janny's loopbaan bij de brandweer. Ze werd ingedeeld in de C-ploeg en volgde de opleiding tot brandwacht. Na het behalen van het dilpoma mocht Janny eerst mee met het 2de voertuig en later ook met met het eerste voertuig.

Janny hield zich prima staande binnen deze mannenwereld en stond tijdens uitrukken haar "mannetje".

Als er nieuwe vrouwelijke collega's aangenomen werden, begeleidde Janny ze in het reilen en zeilen van de brandweerwereld. Voor deze vrouwen was Janny zeker de "rots in de branding".

 

Na het behalen van het diploma brandwacht, werd ook het diploma brandwacht 1ste klasse en hoofdbrandwacht gehaald. Tevens behaald Janny het diploma gaspakdrager en verkenner gevaarlijke stoffen.

Het diploma gaspakdrager was ook een extra dimensie in haar werk bij de firma VTN, waar ze gaspakken repareerde. Als drager van een gaspak wist ze precies waar de behoeftes van een gaspakdrager lagen. Zo heeft ze ook haar collega's geschoold en bijgestuurd.

 

Zo heeft het vrouw zijn ook zijn voordelen in een mannenwereld. Tijdens een regionale oefening van gaspakdragers in Boxmeer kwam de ploeg van Oss met drie vrouwen aan. Gelijk bij binnenkomst ontbrak het deze vrouwen aan niets. Ze werden op hun wenken bediend. De mannen van het Osse gaspakteam werden niet meer gezien op dat moment.

 

Een van de kenmerken van Janny is haar outfit 's-nachts: pyama, oranje winterjas en schoenen. Zomer en winter, altijd het zelfde. Met alarm op de fiets tegen het verkeer in op het fietspad van de Weth.v.Eschstraat en door de rode poort.

Ook een kroket met appelmoes was zo'n kenmerk en laten we vooral de uitspraak : "straks even allemaal trekken" niet vergeten. Dit laatste omdat Janny fervent liefhebber is van trekdrop. Na een uitruk kwam steevast de trekdrop uit de kast en op tafel gezet met de koffie en thee.

 

Door Janny is mening brandje geblust. Hierbij werd was er ook vaak tijd voor een pleziertje.

Zo kwam het voor dat Janny bij een uitruk op een bed stond te springen, als een baldadig meiske in uitrukpak met ademlucht op. Of die keer dat ze in een slaapkamer in dikke rook bijna onderuit ging over een rond voorwerp op batterijen.

 

Tijdens een bezoekje bij Hans Rigter thuis, ging de pieper af. Je volgde Hans via de balustrade en door het vluchtluik. Ze had dit nog nooit eerder gedaan, maar volgde Hans enthousiast. Te enthousiast, met als gevolg een harde val op de grond. Daarna was Janny enige tijd uitgeschakeld.

 

Ook was Janny enige tijd uitgeschakeld doordat ze zwanger was. Janny was de eerste vrouw in actieve dienst die zwanger was, dus de organisatie wist even niet hoe ze dit moesten aanpakken. Janny mocht daarom gedurende haar zwangerschap niet meer uitrukken, wat ze niet leuk vond. Na de geboorte van haar dochter Floortje was ze weer snel beschikbaar voor de brandweer. Al ging dit wel gepaard met enig organisatietalent, omdat de vele hobbies, werk en het werk van Frank het nodige regelwerk kostte.

 

De laatste jaren had Janny het steeds moeilijker met het vertrek van diverse collega's. Nadat ook haar maatje Albert ging stoppen, was de drang op te stoppen ook groot. Dit werd alleen nog maar versterkt door het advies van een arts om te stoppen.

Het zware brandweervak was niet helemaal meer te combineren met de gezondheid, dus werd in 2016 het besluit genomen om na 21 jaar te stoppen bij de brandweer.

 

De laaste maanden hielp Janny met de oefeningen, zodat er niet meteen een einde kwam aan haar loopbaan en kon ze rustig afscheid nemen van deze club.

 

Na de toespraak reikte Hans de afscheidsoorkonde en vrijwilligerspenning uit aan Janny en een bos bloemen aan Frank.

 

 

Als 2de spreker was Frank den Brok aan de beurt. Als eerste loco-Burgemeester verving hij Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans, welke door een ingreep in het ziekenhuis en de voorgeschreven rust, niet aanwezig kon zijn.

 

20170630 4 CM

Foto : Charles Mallo

 

De Loco-burgemeester gaf aan dat de Burgemeester er enorm van baalde dat zij niet aanwezig kon zijn, want het kwam niet vaak voor dat een vrouwelijk lid van de brandweer afscheid neemt. De Loco-burgemeester was daarentegen blij want nu was hij voor het eerst in de gelegenheid om afscheid te nemen van een vrouwelijk korpslid.

In het vervolg ging hij eropin dat het niet belangrijk is dat het hier om een vrouwelijk lid van het korps gaat, want het gaat niet om het man of vrouw zijn, maar om de kwaliteit van het werk, de inhoud en de veiligheid. Hierin heeft Janny zich zeker bewezen.

Hierna ging hij kort in op de loopbaan van Janny. Om zich hierin te verdiepen had hij de laatste oefening van Janny bekeken, maar ook haar facebook pagina.

Ook sprak de Loco-burgemeester zijn waardering uit voor het begeleiden van de nieuwe aanwas bij de brandweer. Met name de vrouwelijke collega's die Janny onder haar hoede nam.

 

Kort sprak de Loco-burgemeester ook even over creatieve kant van Janny. Janny heeft voor haar dochter Floortje een Osje-pak (knuffelbeer van Oss) gemaakt voor carnaval en daarmee veel aanzien verworven. Samen met Floortje is Janny op het gemeentehuis geweest om het pak aan de Burgemeester te showen.

 

Als laatste gaf Frank den Brok aan, dat de brandweer Janny zeer dankbaar is voor bijdrage aan dit korps. Ook de gemeente Oss is zeer dankbaar hiervoor, want de veiligheid van de burgers is een kerntaak van de gemeente. Dit alles heeft er ook toe geleidt dat de Koning waardering heeft voor de jarenlange inzet van Janny. Daarom heeft het zijne Majesteit de Koning behaagd, om Janny bij Koninklijk besluit te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hierna spelde de loco-burgemeester de bescheidenen op en overhandigde hij de oorkonde.

 

/20170630 9 HB 

Foto : Hennie Bunthof

 

 

 Als laatste spreker was Janny zelf aan de beurt om de aanwezige toe te spreken.

 

20170630 6 HB

Foto : Hennie Bunthof

 

In haar eigen woorden (zie video hieronder) ging ze kort door haar carrière en de vele leuke en minder leuke momenten.

Als laatste wilde ze iedereen bedanken voor de mooie jaren die ze gehad heeft bij de brandweer.

 

 

 

 20170630 7 HB

Foto : Hennie Bunthof