Facebook brw Oss

Brandweer helpt met ringen ooievaars

Bij de brandweer kwam het verzoek binnen om met de hoogwerker te assisteren bij het in kaart brengen en ringen van de ooievaars op de gevangenistoren van Megen.

 

"Als een ooievaar geringd wordt is deze als individu herkenbaar. Op de ring staat voor ieder afzonderlijke vogel een uniek nummer. Met een goede kijker of telescoop is het nummer af te lezen. Het ringen wordt landelijk voor alle vogelsoorten georganiseerd door het Vogeltrekstation te Arnhem. Hier houdt men de gegevens bij van alle geringde vogels. Als een vogel aan de hand van een gevonden ring wordt teruggemeld wordt de waarneming aan de bestanden gekoppeld. Zo wordt inzicht verkregen in het verplaatsingsgedrag van een vogel en en hoe oud deze is geworden. Het ringen van ooievaars wordt in Nederland verzorgd door medewerkers van STORK." (tekst van site Ooievaarsproject AmsterdamOoievaarsproject Amsterdam)

 

Om de vogels te kunnen ringen, moeten ze uit het nest gehaald worden. Als vrijwilligers vraag je dan aan een andere vrijwilligers organisatie of zij kunnen helpen. Dit werd ook ondersteund door de burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans en de commandant veiligheidsregio Brabant Noord, Paul Verlaan.

Hierop ging op 3 juni de hoogwerker van Oss naar Megen, om daar samen met de postcommandant van Megen te assisteren bij het ringen van de jonge ooievaars.

 

Onder toezicht van moeder- of vader-ooievaar werden 3 jonge ooievaars uit het nest gehaald. Tevens werd 1 dode ooievaarsjong uit het nest gehaald.

Beneden werden de 3 ooievaars beneden nagekeken en opgemeten. Daarna werden ze geringd en geregistreerd. Bij 1 jong werd iets in de bek waargenomen, waarvan foto's zijn gemaakt, die naar een dierenarts worden gestuurd voor beoordeling.

 

Nadat de ooievaarsjong zich keurig hadden gedragen, werden ze teruggezet in het nest. Nadat de korf van de hoogwerker weggedraaid was, kwam moeder- of vader-ooievaar direct terug naar het nest om zien wat er nu was gebeurd. Hierbij kon ze tevrede vaststellen dat de jong weer terug op het nest waren.

 

20150603 1

Foto : Maickel Keijzers

 

20150603 2

Foto : Maickel Keijzers

 

20150603 3

Foto : Hennie Bunthof

 

20150603 4

Foto : Maickel Keijzers

 

20150603 5

Foto : Hennie Bunthof

 

20150603 6

Foto : Hennie Bunthof

 

20150603 7

Foto : Hennie Bunthof