Laatste melding

Facebook brw Oss

Laatste oefening Miranda van Schaijik

Zoals het traditie is in Oss, werd op dinsdagavond, 9 juni 2015, de laatste oefening gehouden voor Miranda van Schaijik. Na een dienstverband van bijna 12 jaar moet Miranda, vanwege een medisch probleem, stoppen bij de brandweer.

 

Om Miranda voor te bereiden op het naderende afscheid, werd er een laatste oefening gehouden waarbij Miranda in het middelpunt stond, maar ook waarbij ze nog één keer alle facetten van het brandweervak aan bod kwamen.

 

Miranda werd eerst naar het verkeerde oefenobject gestuurd, zodat de rest van het korps zich bij de juiste oefenlokatie verdekt kon gaan opstellen.

Daarna werd het juiste object doorgegeven, met de excuses erbij dat Miranda per ongeluk naar het verkeerde object was gestuurd.

Aangekomen bij de Ir.Diddewerf, het juiste object, moest Miranda een ademluchtfles omdoen en moest ze maskeren. Nadat ze geblindeerd was, ging ze samen met Janny het touw volgen, welke uitkwam in een grote kring met alle leden en oud-leden van post Oss.

 

20150609 1

Foto : Maickel Keijzers

 

Bij het verwijderen van de blindering stond Miranda even in het middelpunt van de belangstelling, waardoor ze zichtbaar geroerd was.

 

Daarna mocht Miranda een opblaasbal door een parcours spuiten en daarna in een vuilnisbak.

 

20150609 2

Foto : Maickel Keijzers

 

Het volgende onderdeel bestond uit het in elkaar zetten van de hydraulische pomp, het slangenset en de hydraulische spreider. Met de spreider moest een container gelicht worden, waaronder een enveloppe lag met puzzelstukjes.

 

20150609 3

Foto : Maickel Keijzers

 

Voor de volgende enveloppe moest met een dommekracht weer een container gelicht worden.

 

20150609 4

Foto : Maickel Keijzers

 

Het blussen was Miranda nog niet verleerd, want bij de volgende opdracht werd snel en vakkundig een vat met oplosmiddelen geblust.

 

20150609 5

 

Na enkele voetballen met lage druk in een vuilnisvat gespoten te hebben, mocht Miranda de puzzelstukjes in de juiste volgorde leggen. Hierbij kwam op het einde een foto van haar met de tekst "Miranda Bedankt", te voorschijn.

 

Als laatste was er nog een probleempje met een container welke op slot zat. Met een grote kniptang werd de ketting doorgeknipt.

 

20150609 6

Foto : Hennie Bunthof

 

Bij het openen van de container, kwamen de 2 zoons van Miranda als een duveltje uit een doos. Beide heren hadden echter een schuimsproeiblusser in hun handen, waarmee ze Miranda volspoten met schuim.

 

20150609 7

Foto : Hennie Bunthof

 

Hierna werd alles opgeruimd en teruggekeerd naar de kazerne. Daar werd nog uitgebreid nagepraat over de loopbaan en de laatste oefening van Miranda.

 

20150609 8

Foto : Hennie Bunthof