Laatste melding

Facebook brw Oss

erick boeijen

 

Op 25 september 2015 was het officiële afscheid van Erick Boeijen. Na 30 jaar gaat Erick, op 1 oktober 2015, met brandweer pensioen. Dit wordt ook wel functioneel Leeftijds Ontslag genoemd. Hiermee komt er een einde aan zijn lange vrijwillige loopbaan bij de brandweer in Berghem. 

Bij zijn afscheid is Erick gehuldigd als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Op vrijdagavond gaat Post Berghem Erick en zijn gezin thuis ophalen voor zijn afscheidsreceptie.

 

Erick Boeijen en postcommandant Maikel van Schaijk

 

Op een goed bezochte afscheidsreceptie opent Postcommandant Maikel van Schaijk met een hartelijk welkom voor Erick, zijn vrouw Ineke en kinderen met aanhang Sonny en Bo en Jordy en Kristie. Ook wordt burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans, familie, vrienden, collega’s en oud-leden een hartelijk welkom geheten.

 

Erick voorin 0331TS

 

Maikel staat stil bij het feit dat Erick afgelopen dinsdag 55 jaar is geworden en per 1 oktober officieel stopt als actief brandweer vrijwilliger.
Als vrijwilliger betekent dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar klaar staat. Klaar om andere mensen, en dieren, te helpen.
Mensen die in de problemen zitten, of dat nu komt door een ongeluk of een brand. Je bent gewoon met je dagelijkse dingen bezig als plotseling de pieper gaat. De adrenaline schiet meteen door je lijf, en je laat alles vallen waar je mee bezig bent.
Grote brand : Snel pak je de autosleutels en sprint je naar de auto. Onderweg zie je al zwarte rookwolken. Het is menens…
En binnenkort, vanaf 1 oktober, komt er voor Erick een einde aan ruim dertig jaar vrijwillig brandweerman zijn.
De loopbaan van Erick begon al veel eerder. Toen Erick 7 jaar was reed hij op een zondagmorgen met zijn vader en moeder naar de kerk.
Bij het ontdekken van een boerderij in brand op de Hoessenboslaan, reed je vader, ook brandweerman, er meteen heen. Erick heeft toen, samen met zijn moeder, geholpen om alle huisraad uit het huis te halen.

 Ontvangst bij de Berchplaets

 

Toch duurde het nog tot 1985 voordat Erick een èchte brandweerman werd.
Maar toen viel hij ook meteen met de neus in de boter. Met de brand bij de Bowling op de Burgemeester van Erpstraat.
Bloedfanatiek racete Erick naar de kazerne. Daar was op dat moment alleen nog Adriaan Martens – De Smid – aanwezig. Adriaan was op zijn gemak alle spullen aan het pakken, en Erick riep naar hem dat hij op moest schieten. Adriaan reageerde zoals alleen hij dat kan: “Rustig jongen… Even wachten, als we dan bij de brand zijn hebben ze de slangen al uitgerold en hoeven we alleen nog maar te blussen”

Een andere grote brand waar Erick bij was, was de brand bij de meubelfabriek aan de Osseweg. Deze fabriek brandde af op de allereerste ATV dag in de bouw. De brand begon al rond 8 uur ‘s morgens en Erick is tot ‘s avonds laat bezig geweest. Van uitrusten is dus op deze dag niets terecht gekomen.

 

Erick en gasten van de receptie

 

Erick niet alleen tijdens inzetten heel gedreven, ook bij vergaderingen liet hij van zich horen. Want dan ging Erick er nogal eens flink op, om het zo maar eens te zeggen. Erick  had, en heeft, een eigen idee over hoe dingen zouden moeten gaan, of hoe het juist niet moest. Het is JA of NEE en als Erick zijn idee niet klopte met de ideeën van de rest, dan had hij daar wat moeite mee. Maar dat loste hij soms op een hele creatieve manier op.

 

Zo richtte Erick samen met Ronnie Jongenelen, Wim Sieliakus en Jan Boeijen een alternatieve PersoneelsVereniging op: de BKP.

De Bergse Kommerciële Partij, met “k” als knipoog naar het bestuur van de eigenlijke PV, waarvan dit gezelschap vond, dat deze te conservatief was en te weinig investeerde. De BKP zorgde voor een omslag in de manier van denken. Want met de komst van de wereldberoemde Theo de King en tv-persoonlijkheden als Herman, I’m a dancer, en Klompen Vincent van Idols werd de toon gezet. En toen eenmaal die trend was gezet, heeft de BKP zichzelf weer opgeheven.

 

Wat iedereen opviel was dat Erick's bedrijfbus er iedere week wel een deukje bij kreeg. Zo ook de 608, die verkocht was aan Rinie van Rodijnen. 

Erick kreeg het voor elkaar om er, één dag voor aflevering, een flinke deuk in te rijden.

 

Erick is een bevelvoerder, en dan moet je nogal eens gebruik maken van de portofoon. Maar via een portofoon communiceren, dat is voor Erick nogal lastig. Want een portofoon in combinatie met ademlucht en snel proberen te praten resulteert meestal in de vraag van de manschappen: Herhaal bericht… 

 

Erick heeft in 30 jaar bij het korps heel veel dingen gedaan:

  • De brandweerzeskampen in Heesch en bij de Kriekeput.
  • De dorpszeskampen van de KPJ, toen nog bij de Molenhoek.
  • Een oefening bij de Merx of de Wilberthof? Doen we!
  • Een functie in het bestuur van de PV? Je was erbij!
  • Een wagen bouwen voor de verlichte optocht? Maken we!
  • Puttencontrole in heel Berghem, plus het buitengebied? Regelen we!
  • Een diploma of certificaat erbij? Geen probleem!
  • Meedoen aan brandweerwedstrijden? Tuurlijk! Dit jaar nog, speelde je mee als bevelvoerder.
  • Eigenlijk was je altijd wel van de partij als er iets te doen of te regelen viel.

 

En al die jaren hield Ineke thuis alles onder controle. Vooral toen Sonny en Jordy nog klein waren, zal dat af en toe best lastig zijn geweest. Want het valt niet mee om met een brandweerman getrouwd te zijn. Ineke heeft haar eigen plannen nogal eens aan moeten passen omdat de pieper ging en Erick weg moest. Maar daar staat tegenover dat er nogal eens wat wordt georganiseerd vanuit de PV, de Noeuwdfluit of de BBB, waar Ineke ook graag bij is en ook haar bijdrage aan levert.


Tot slot bedankt Maikel Erick voor alles wat hij in ruim dertig jaar voor het korps hebt betekent.
Daarbij heeft Maikel een klein cadeau overhandigd en de hoop uitgesproken dat het een leuke herinnering zal zijn aan de vele mooie momenten die Erick bij het korps heeft mogen doorbrengen.

Het actieve brandweerwerk mag dan stoppen, maar als oud lid kan Erick toch bij het korps betrokken blijven.

De sleutel van de kazerne en de pieper pas op 1 oktober ingenomen, want mogelijk komt er nog een flinke uitruk voor 1 oktober.

Felicitaties van Bas Heurkens namens PV

 

Hierna neemt Bas Heurkens het woord namens de personeelsvereniging. Ook Bas staat stil bij de vele gedenkwaardige momenten. 

Zeker bij alles wat Erick heeft gedaan, maar ook bij het niet uitoefenen van de bardienst door Erick.

Er waren in de loop der jaren veel verschillen, maar deze zijn allemaal goed gekomen.

Bas eindigt met het bedanken van Erick en zijn familie voor de bijdrage die zij altijd geleverd hebben aan de personeelsvereniging en overhandigd Erick een cadeau voor zijn jaren lange inzet.

 

Wobine Buijs-Glaudemans, Erick en Ineke Boeijen

 

Na Bas is het woord aan de Burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans.

Als laatste spreker heeft de burgemeester het altijd lastig, omdat het gras al voor haar voeten is weggemaaid door de voorgaande sprekers, maar ook zij is onder de indruk van de vele verdiensten die Erick, en daarmee ook zijn familie, heeft geleverd aan de gemeenschap.

De burgemeester stond ook stil bij de bijdrage welke Erick heeft geleverd aan de prachtige verbouwing van de kazerne, door zich in te zetten bij de totstandkoming van de huidige kantine en bar. Deze bijdrage is volgens haar genoeg reden om geen bardienst te hoeven draaien.

Niet alleen de Burgemeester en de gemeenschap waarderen de inzet van Erick, maar ook de Koning waardeert dit en daarom is Erick bij koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Daarna kreeg Erick de onderscheiding opgespeld.

 

erik boeijen2

Foto : Hans v.d.Poel

 

Als laatste kwam ook Erick aan het woord. 

Erick keek terug op de vele branden die er geweest waren en de inzet die hij daaraan geleverd heeft. Een aantal branden herinnert hij zich nog goed. De brand bij de Bowling was toch wel zijn mooiste, hoewel hij zich kon voorstellen dat de uitbater daarvan er heel anders over denkt. De reactie van Adriaan Martens toen, begrijpt hij nu wel.

Met enige zelfspot blikt Erick terug op de inzet van hemzelf en enkele collega's bij enkele "mooie" branden.

Gelukkig heeft hij daarbij nooit geen slachtoffers hoeven te redden. Wel is er ooit 1 persoon overleden bij een brand, die na het blussen is gevonden.

 

Mooie herinneringen heeft Erick aan de vele uitstapjes met de collega's, waarbij veel werd gelachen en ze veel schik hadden. Niet alles is goed afgelopen en nog steeds denk hij dat ze te veel betaald hebben voor het naambord.

 

Ook stond Erick nog even stil bij de collega's welke niet meer aanwezig zijn en hij graag dit afscheid had gevierd.

 

Als laatste bedankt hij iedereen voor de mooie jaren en wenst hij iedereen nog veel plezier.

 

Hieronder is de opname van TV Berghem te zien, die gemaakt is tijdens deze avond.