Laatste melding

Facebook brw Oss

Op vrijdag 16 oktober waren er in de kazernes van post Geffen en Megen afscheidsrecepties van Jos Leeijen en Peter van Schadewijk.

 

M Leeijen

 

De heer J.P.M. (Jos) Leeijen is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Locoburgemeester Jan Hoskam spelde hem vrijdag 16 oktober het betreffende versiersel op tijdens zijn afscheid als vrijwilliger bij de brandweer. Decorandus (55) trad in dienst bij de vrijwillige brandweer op 1 april 1987 bij de toenmalige gemeente Nuland. Na de eerste herindeling bij de gemeente Maasdonk en na de tweede herindeling bij post Geffen, gemeente Oss. In deze 28 jaar is decorandus meer dan 1400 keer opgeroepen om de medemens te helpen. In dezelfde periode heeft hij meer dan 1000 oefenavonden bijgewoond om zijn vakbekwaamheid op pijl te houden. Decorandus heeft diverse diploma's behaald en zich opgewerkt tot de rang Hoofdbrandwacht. Binnen de brandweer was decorandus ook opgeleid in de specialisatie als meetploeg lid waardoor hij meerdere keren regionaal is ingezet. Omdat brandweer Maasdonk altijd zeer actief is bij de vaardigheidstoetsen heeft decorandus meerdere jaren deelgenomen aan de invulling hiervan. Hij was ook onderdeel van de ploeg die in 1997 landskampioen is geworden in de categorie Technische Hulp Verlening. Daarnaast was decorandus ieder jaar mede organisator van de jeugdbrandweerdag waar zo’n 450 kinderen uit Geffen, Nuland en Vinkel aan deelnemen. Dit jaar doet hij dat alweer voor de 25e keer. Decorandus heeft zich ingezet om de gemeenschap te dienen, niet alleen in de rol van hulpverlener maar ook vanuit zijn sociale kant, en dan met name voor de jeugd van de gemeenschap. Naast het runnen van zijn eigen melkveehouderij heeft hij zich altijd ingezet voor de veiligheid van de medemens. Decorandus heeft zich als lid van de vrijwillige brandweer vanaf 1987 ingezet voor de openbare orde en veiligheid van gemeente ‘s-Hertogenbosch en omgeving. Er is bij decorandus sprake van bijzondere verdiensten jegens de samenleving.

(Bron : www.thuisinhet nieuws.nl)

 

schadewijk 1

Foto : Hans v.d.Poel

 

Peter van Schadewijk heeft vanavond voor zijn jarenlange inzet bij de vrijwillige brandweer een koninklijke onderscheiding ontvangen. Deze werd uitgereikt door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans in de brandweerkazerne van Megen. Van Schadewijk heeft vanaf 1 augustus 1990 een waardevolle bijdrage geleverd aan de vrijwillige brandweer van de voormalige gemeente Megen en na de gemeentelijke herindeling in 1994 voor de gemeente Oss, post Megen. Hij is een brandweerman in ‘hart en nieren’. Met zijn jarenlange inzet heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid. Met ingang van 1 augustus 2015 heeft hij de vrijwillige brandweer verlaten.

(Bron : oss.kliknieuws.nl)