Laatste melding

Facebook brw Oss

Laatste oefening Albert de Graauw

Zoals het traditie is in Oss wordt er altijd voor een collega die afscheid neemt een laatste oefening gehouden. Afgelopen dinsdagavond, 13 oktober 2015, is er de laatste oefening gehouden voor Albert de Graauw. Na een dienstverband van 25 jaar, stopt Albert als actief lid van de brandweer.

Om Albert voor te bereiden op het naderende afscheid, werd er een oefening gehouden waarbij Albert zijn vaardigheden nog eenmaal kon tonen.

Bij VTN Nederland, de werkgever van Albert, was een ongeval geënsceneerd met een slachtoffer bekneld in een voertuig. Albert mocht hierbij zelf niets doen, maar moest letterlijk tegen de manschappen zeggen wat ze moesten doen.

 

20151013 1

Foto : Hennie Bunthof

 

Ondanks dat de manschappen letterlijk uitvoerde wat Albert zei, werden de commando's snel bijgesteld en daarna goed uitgevoerd.

 

20151013 2

Foto : Hennie Bunthof

 

Nadat het dak verwijderd was, kon het slachtoffer uit zijn benarde positie gehaald worden. Omdat er geen ambulance aanwezig was, voor een oefenpop is dat ook niet nodig, was er daarnaast ook geen redbrancard aanwezig. Albert improviseerde hierop, door een gedeelte van de ladder te gebruiken als brancard.

Het slachtoffer was hierna snel uit de wagen.

 

20151013 3

Foto : Hennie Bunthof

 

Daarna kwam er een kluisje tevoorschijn, welke onder het slachtoffer had gelegen.

Met behulp van de hydraulische schaar werd het kluisje geopend, om daarin de volgende opdracht te vinden.

In het schap H9, van het magazijn welke bij Albert in het beheer is, lag de volgende opdracht. Het was de taak van Albert om samen met een collega met ademlucht en geblindeerd deze opdracht te gaan uitvoeren.

 

20151013 4

Foto : Hennie Bunthof

 

Albert koos voor deze opdracht Janny uit, en samen gingen zij de opdracht uitvoeren. Voor een goede magazijnmeester en brandweerman was dit geen moeilijke opdracht, want zelfs geblindeerd ging Albert recht op zijn doel af. In het schap werd echter niets gevonden wat aan de beschrijving van een volgende opdracht voldeed. Via de portofoon kreeg Albert te horen dat de volgende opdracht in schap F3 lag en niet in H9. Albert ging direct verder en vond in schap F3 snel zijn volgende opdracht.

 

20151013 6

Foto : Hennie Bunthof

 

Nadat Albert uitgerust was en zijn kleinzoon had uitgelegd wat hij had moeten doen, ging hij op weg naar de volgende opdracht. Hierbij moest weer met ademlucht en blindering een opdracht uitgevoerd worden in het magazijn. Deze opdracht was al moeilijker, omdat dit magazijn op de zolder was en er materialen in de weg waren gelegd om het moeilijker te maken.

 

20151013 7

Foto : Hennie Bunthof

 

Net als voorgaande opdracht wist Albert ook deze opdracht snel en vakkundig uit te voeren. Alleen werden de magazijn artikelen anders aan de kant geschoven als dat dit een goed magazijnmeester betaamt.

 

Bij de laatste opdracht hoorde een kenniskwis om tot de UBD toegelaten te worden.

UBD = Uit Brandweer Dienst

 

20151013 8

Foto : Hennie Bunthof

 

Nadat de kwis glansrijk afgerond was, toch netjes voor een niet voetballiefhebber, werd Albert welkom geheten door de actieve UBD-ers.

Later in het jaar wordt nog officieel afscheid genomen van Albert. Albert blijft nog wel actief als begeleider van de jeugdbrandweer. Dit is hij al sinds de oprichting van de jeugdbrandweer en wil hij voorlopig ook blijven uitvoeren.

 

20151013 9  20151013 10

Foto's : Hennie bunthof