Laatste melding

Facebook brw Oss

20150313 Toon

 

Op 13 maart 2015 was het officiële afscheid van Toon v.d.Meijden. Na 31 jaar heeft Toon, op 1 maart 2015, zijn brandweerpak aan de bekende wilgen gehangen. Hiermee komt er een einde aan zijn lange vrijwillige loopbaan bij de brandweer in de repressieve dienst. Zijn dagelijkse werkzaamheden bij de brandweer, als medewerker opleiden en oefenen, blijft hij verlopig nog uitvoeren.

 

Bij zijn afscheid is Toon gehuldigd als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Tijdens de receptie werd Toon door de postcommandant toegesproken:

 

In de afgelopen jaren is er verschillende keren gesproken met Toon over de vraag of hij het misschien tijd zou zijn om te stoppen. De liefde voor de brandweer was toch steeds de reden om onderdeel te blijven van het korps. En dat zegt iets over het vuur dat in Toon "brandt". Dat vuurtje gaat nooit uit en zal ook blijven branden als Toon ons verlaten heeft.

Te meer omdat hij actief blijft in het opleidingen en het verzorgen van de oefeningen. Dat siert Toon en dat heeft hem tot de brandweerman gemaakt, die we altijd gewaardeerd hebben.

 

Uiteraard werd Toon's brandweerleven nog even grondig onder de loep genomen.

Hierbij kunnen niet alle verdiensten van Toon worden aangestipt en ook niet alle blundertjes worden benoemt.

Het nog even snel schade rijden aan de hoogwerker tijdens Toon's laatste uitruk op nieuwjaarsnacht is ook niet zo belangrijk. 

Een belangrijke daarin is de rol van Toon's vrouw: Truus. Want deze receptie is voor Toon, maar zeker ook voor Truus; een brandweervrouw die klaarstond voor haar man. Honderd procent heb zij hem gesteund. Met haar hele hart, maar ook met al die kleine praktische dingetjes zoals het vrijmaken van de weg, als Toon moest uitrukken. Truus zette zelfs Toon zijn fiets klaar.

Toon was iemand die altijd klaar stond om roosterproblemen op te lossen en ook daarin speelde Truus ook een belangrijke rol. Want wie moest het dan thuis verder opknappen? Precies ja…

Dat Truus goed voor Toon zorgde, is bij de brandweer trouwens altijd erg goed zichtbaar geweest. Toon stalde het door Truus gemaakte luchpakketje altijd vol trots uit op de tafel. Alles apart verpakt en zelfs het fruit was al voor hem geschild. Allemaal het werk van Truus en ook hier weer een duidelijk signaal dat Truus helemaal achter het brandweerleven van Toon heeft gestaan.

Toon trad in dienst bij vrijwillige brandweer van Lith, zoals dat toen nog heette. Nadat het wat minder ging met de gezondheid van Toon, moest hij noodgedwongen stoppen, iets wat een vrijwilliger pijn doet.

Later tijdens het werk bij de brandweer in Oss, begon het toch weer te kriebelen, en heeft Toon alles op alles gezet, om weer naar de keuring te kunnen. Dit was positief en is Toon korps Oss gaan versterken.

Toon schopte het tot Hoofdbrandwacht en "Chauffeur Groot" en draagt daarnaast met trots de titel ‘Opa van de Osse brandweer’. Toon, zie het als een eretitel.

De ervaring, wijsheid, vrolijkheid en inschikkelijkheid van Toon is altijd een voorbeeld geweest voor het korps. Hoewel Toon vervelend dichtbij de kazerne woonde, heeft hij de anderen toch ook altijd sportief voor laten gaan.

 

Toon, het zal even wennen zijn als je tijdens uitrukken niet meer opkomt. Voor jou, maar zeker ook voor ons. We gaan je missen.

 

20150313 2

Foto: M.Keijzers

 

Hierna was het woord aan de burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans.

Ook zij na een korte duik in de loopbaan van Toon.

Hierbij wederom in het fanatisme om zo spoedig mogelijk op de kazerne te komen. Wat vroeger wat anders ging dan tegenwoordig. In het begin van Toon zijn loopbaan waren en nog geen semafoons en werd je thuis opgebeld om zo snel als je kon naar de kazerne te komen.

Ook werd de "wist je dat ..." column van Toon in het personeelsblad van brw. Lith aangehaald.

 

De burgemeester stond natuurlijk ook stil bij de bijdrage welke Toon heeft geleverd aan de gemeenschap van Lith en daarna Oss, door zich in te zetten bij het bestrijden van incidenten. Dit waardeert zij heel erg en ook de gemeenschap waardeert dit. Ook de Koning waardeert dit en daarom is Toon bij koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

20150313 5

Foto: H.v.d.Poel

 

20150313 4

Foto: H.v.d.Poel

 

Hierna sprak Toon alle aanwezige toe.

Hij bedankte iedereen voor de prettige samenwerking en steun. In het bijzonder zijn vrouw Truus, zijn kinderen en klein-kinderen. Zonder hen was het nooit mogelijk geweest om deze mooie tijd bij de brandweer vol te maken. Toon vroeg ook aandacht voor Alpe D'Huzes, waar hij afgelopen jaar als vrijwilliger heen was geweest. Toon had ook een bijdrage voor Team "Berg op" gevraagd, i.p.v. de gebruikelijke kado's. De opbrengst, € 460,80, heeft hij inmiddels overgemaakt op dit team.

Hij nodigde verder ook iedereen uit om dit team te steunen, met hun actie om zoveel geld als mogelijk op te halen voor de strijd tegen kanker.

U kunt hierin bijdragen op de site : http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/tonmeijden/ton-van-der-meijden/donationdirect.aspx

Verder zijn zij te volgen op facebook, Instagram en Twitter

 

20150313 3

Foto: M.Keijzers

 

20150313 1

Foto: M.Keijzers